BDDK’dan kredi kısıtlama kararına esneme getirildi

Döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenleme esnetildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar aldığını iki hafta önce duyurmuştu.

Şimdi ise şirketlerden talep ve piyasa şartları doğrultusunda şirketlerin TL kredi kullanımını nakdi yabancı para pozisyonuna göre düzenleyen karara dair bazı esnekliklere gitti.

Bağımsız denetime tabi işletmelerde yeminli mali müşavirler sürece dahil edildi

BDDK’dan dün akşam yapılan açıklamaya göre, bağımsız denetime tabi işletmeler için yeminli mali müşavirlerin de sürece dahil edilmesine karar verilirken, doğrudan borçlanma sistemi, kurumsal kredi kartları ve tedarik finansmanı, TL kredi sınırlaması dışında bırakıldı.

Leasing ve faktoring işlemleri  kredi sınırlamasına dahil edildi

Açıklamaya göre leasing ve faktoring işlemleri ise kredi sınırlamasına dahil edilirken, şirketlerin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştirakleri hesaplamadan muaf tutuldu.

Hem bankalar hem şirketler açısından uygulama kolaylaştı
BDDK’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu yeni karar, genel manada bir önceki karara göre hem bankalar hem şirketler açısından uygulamayı kolaylaştırıcı birtakım değişiklerin yanı sıra kararın etkinliğini artırıcı değişiklikler içeriyor.

Beyan ile kredi kullanımının önü açıldı

Önceki karara göre kredi başvurusu sırasında bilgi ve belge temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları esas alınmak suretiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirildi.

Şirketlerin belge yükü azaltıldı

Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer aylık takvim dönemleri halinde bağımsız denetçi veya yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi, böylelikle şirketlerin belge yükü azaltılmış oldu.

Yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunan şirketlere ceza

Reuters’in haberine göre yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunan şirketlere Türk Lirası cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı uygulanacağı kararlaştırıldı.

Belge tevdi etme süresi üçer aylık periyodlarla yapılacak

Şirket kredileri için belge tevdi etme süresi üçer aylık takvim dönemleri olarak belirlendi.

Benzer Haberler