Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresi’nin Türkçe ve Arapça okunuşu…

Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık dua okur.

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınmış olan 5 vakit namazın her rekatında  Fatiha süresi okunur.

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha Suresi halk tarafından Elham Duası olarak bilinir.

Fatiha suresi, vefat eden birinin arkasından, birinin şifa bulması amacıyla okunabilir.

Fatiha süresinin anlamı, Türkçe ve Arapça okunuşu da merak edilen konulardan biridir.

İşte, Fatiha suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu…

Fatiha suresi Türkçe okunuşu

 • Bismillahirrahmânirrahîm
 • Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
 • Errahmânir’rahim
 • Mâliki yevmiddin
 • İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
 • İhdinessırâtel müstakîm
 • Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha suresi Türkçe anlamı

 • Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
 • Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 • O, rahmândır ve rahîmdir.
 • Ceza gününün mâlikidir.
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 • Bize doğru yolu göster.
 • Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Benzer Haberler