Havacılıkta sera gazı emisyonları raporlaması akreditasyonu kararı

Çevre kirlliğini yaratan bir etmen olan sera gazı emisyonlarının artışı her alanda izleniyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik esasları belirledi.

Bu kapsamda SHGM tarafından Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Kapsamında Doğrulayıcıların Yetkilendirilmesi Talimatı yayınlandı.

Sera gazı emisyonları izlenerek raporlanacak

SHGM, ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması, doğrulanmasına yönelik iş ve işlemler ile doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesi ve doğrulama ekibinde yer alacak kişilerin yetkinlik kriterlerinin belirlenmesine dair esasları düzenledi.

Doğrulayıcı kuruluş, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilecek

Ulusal uçuşlar için doğrulama işlemi yapacak doğrulayıcı kuruluşun, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ulusal uçuşlara yönelik sera gazı doğrulaması için akredite edileceği belirlendi.

İşlem Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması kapsamında yapılacak

Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında uluslararası uçuşlar için doğrulama işlemi yapacak doğrulayıcı kuruluş ise TÜRKAK tarafından veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile sera gazı emisyonlarının doğrulanması alanında karşılıklı tanıma anlaşması imzalanan ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından uluslararası havacılığa yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması (CORSIA) kapsamında akredite edilecek.

Doğrulayıcı kuruluş, TÜRKAK tarafından CORSIA kapsamında akredite edilmesi durumunda, ulusal ve uluslararası uçuşlardan kaynaklanan emisyonların doğrulama işlemlerini yapmaya hak kazanacak.

Benzer Haberler