Vahit Kirişci: Yanan alanlar turizme açılacak yorumları doğru değil

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oldu.

Bakan Kirişci’ye “Tahıl sevkiyatı anlaşması piyasalara nasıl yansıyacak? Orman yangınlarıyla mücadelede ne tür tedbirler alındı? Tarımsal üretimde nasıl bir strateji izleniyor?” soruları yöneltildi.

Kirişçi, kendisine yöneltilen Yanan orman alanlarının imar alanlarına açılacağı iddiaları çokça gündeme getiriliyor. Bu alanlardan ne gibi çalışmalar yapıldığını öğrenebilir miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Orman yangınlarında yanan alanlarda tarım dahi hiç bir şey yapılamaz”

“Kanunlara göre tarım da dahil bu alanların başka amaçlar için kullanılması mümkün değil. Anayasada açık kanun var. Alanlar kendi haline bırakıldığında oranın yeniden hayat bulduğunu görüyorsunuz. Eğer alanların böyle bir vasfı kalmadıysa fidan dikiyoruz. ‘Orman yangını sonrası turizme açıldı’ şeklinde bir yorum kesinlikle doğru değildir.”


Anayasa’nın 169’uncu maddesi açık

Bakan Kirişci, Anayasa’nın 169’uncu maddesinin A bendinde geçen “Ormanların korunması ve Geliştirilmesi”ne vurgu yaptı.

Yanan ormanların yerinde sadece yeni orman yetiştirilir

Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi maddesi şöyle:

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Hiç bir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez

Ormanlara zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman sınırlarında daraltma yapılamaz

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.”


Benzer Haberler