Zincir marketlerin, ekmek üreticilerine yapacağı ödeme tutarı belirlendi

Ticaret Bakanlığı, ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme tutarını yeniden belirledi. Bu sayede ekmek tedarikçilerinin de ticari hayatlarına devam edebilmelerine imkan sağlandı.

Tarife fiyatının en az yüzde 80’i ödenecek

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticilerine yapılacak ödemenin tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80’i olarak tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı hükümler yürürlükten kaldırıldı

Değişiklikle, yönetmeliğin zincir marketler tarafından üreticilere yapılacak ödemelere ilişkin bazı hükümleri yürürlükten kaldırılırken, söz konusu hüküm, “üretici ve tedarikçiye yapılacak ödeme ve iadeler” başlığıyla yeniden düzenlendi.

Ödeme ve tarife arasındaki farkın ödenmesi

Büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler tarafından ödemenin tedarikçiye yapılması halinde, üreticiye yapılacak ödeme tutarına ilave olarak, tarife fiyatı ile üreticiye yapılacak ödeme tutarı arasındaki farkın en az yarısı, bu perakende işletmeler tarafından tedarikçiye ödenecek.

Böylelikle ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarıyla tarife fiyatı arasındaki farkın en az yarısının yani tarife fiyatının en az yüzde 10’unun ekmek tedarikçilerine ödenmesi sağlanacak.


Satılmayan ürünlerin yüzde 5’i iade olacak

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde teslim alınan kapsamdaki malların en fazla yüzde 5’i satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecek.

Amaç, piyasa bozucu etkiyi ortadan kaldırmak

AA’nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, yönetmelik değişikliği, piyasa bozucu etkiyi ortadan kaldırmak ve denk güçteki oyuncular arasındaki pazarlık dinamiğini serbestleştirmek amacıyla yapıldı.

Ekmeğin ucuzlaması sağlanacak

Düzenlemeyle, bakkal gibi küçük ölçekli perakende işletmeler ile ekmek üreticileri arasındaki pazarlık dinamiği serbestleştirilerek tüketicinin ekmeğe daha ucuza ulaşabilmesinin önünün açılması planlanıyor.

Ekmek israfıyla mücadeleye katkı

Bu kapsamda, tüketicinin, ekmek için belirlenen azami fiyatların altında fiyatla ekmek temin edebilmesine imkan sağlamak amacıyla, bakkal gibi küçük ölçekli perakende işletmelerin ekmek üreticisine tarife fiyatının asgari oranında ödeme yapması zorunluluğu kaldırıldı. Böylece, ekmek üretiminde planlamanın daha gerçekçi şekilde yapılabilmesine imkan sağlanarak ekmek israfıyla mücadeleye de katkı sağlanması hedefleniyor.

Benzer Haberler